Декларация за поверителност

Събиране и обработка на лични данни

Когато посещавате sdk-nus.com, технически данни, свързани с посещението Ви, се записват и анализират автоматично. Те включват IP адреса, който Ви е бил предоставен от Вашия Интернет доставчик, информация за браузъра, който ползвате, Интернет сайта, който Ви е довел при нас, а също и датата и часа на всяко Ваше посещение. Тези данни са анонимни и не може да бъдат свързани с конкретна личност. Ние използваме тези данни, за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за потребителите, с цел да подобрим съдържанието и да направим sdk-nus.com по-интересен и удобен за ползване.

Можете да ползвате sdk-nus.com, без да ни предоставяте каквито и да било лични данни. В противен случай sdk-nus.com би използвал тези данни единствено когато това е абсолютно необходимо и когато същите са били предоставени от Вас доброволно.

Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

Ние използваме Вашите лични данни единствено за целите, посочени в настоящата декларация. Може да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били призовани от съответните органи да предоставим тези данни. Ние не предоставяме под каквато и да било форма Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие.

Информация, изменение и изтриване на лични данни

Можете по всяко време да промените или унищожите личните данни, които се съхраняват на сайта след Вашата регистрация.

Cookies

В сайта sdk-nus.com се използват cookies с цел да се съблюдават индивидуалните предпочитания на посетителите. Cookies не са вируси. Те не представляват каквато и да било заплаха за Вас или Вашия компютър.Cookies са идентификатори, които се записват на хард диска на компютъра Ви и помагат на сървърите да го разпознаят, когато ни посетите отново, с цел улесняване на навигацията. В менюто Помощ на повечето браузъри е посочен начинът, по който съответният браузър приема или отхвърля cookies, както и начинът, по който той Ви съобщава кога получавате нова cookie.

Реклама

Рекламите на сайта са предоставени от фирми като „трета страна“. Тези фирми имат отношение единствено към показването на съответните рекламни банери при посещение на sdk-nus.com. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да рекламират стоки и услуги, които биха могли да представляват интерес за Вас. Това са сериозни, коректни и реномирани партньори, на които sdk-nus.com има пълно доверие.

Сигурност на данните

sdk-nus.com използва всички технически и организационни средства, за да защити Вашите лични данни от злоупотреба, повреждане, загуба или неразрешен достъп.