Вставки

0
Вставки

Вставки

Първото издание на „Вставки“ се появи през 1987 г. – време, в което в теорията и практиката на зъболекарската професия се зародиха няколко нови насоки и бяха направени първите стъпки в практическото утвърждаване на оригинални материали и технологии. Двадесет и пет години след първото издание индиректните възстановявания, които у нас са известни като „вставки“, продължават да бъдат златният стандарт при възстановяване на дефектите на зъбната коронка. Закономерно зъболекарите в търсенето на перфектни и дълготрайни резултати все по-често избягват директните обтурации и се насочват към вставките, като доказано средство за трайно разрешаване на естетичните и функционалните проблеми на пациентите.

Успешното практикуване на всяка технология изисква придобиването на минимум от познания за материа­лите и техниките за тяхното приложение. Съвременните материали и технологии изискват не само разбиране и умения, но и стриктно спазване на клиничния и лабораторен протокол, който теорията и практиката са утвърдили в процеса на развитието на професията ни.

Липсата на адекватна, актуализирана информация, която да подпомогне практикуващите зъболекари в стремежа им за непрекъснато усъвършенстване на клиничната им практика, ни подтикна към едно ново, преработено, второ издание, посветено на теоретичните и практичните проблеми на вставките.
Надяваме се, че това второ издание ще позволи на българските зъболекари да вникнат и изпълняват с разбиране клиничния и лабораторен протокол на утвърдените в момента метални, композитни и керамични вставки.

проф. М. Вутов


Поръчай тази книга


  • Година: 2013
  • Издателство: Непрекъснато усъвършенстване
  • Страници: 260
  • Корица: мека
  • ISBN 978-619-90147-3-8

Вашият коментар