Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкции

0

Всички тайни лежат пред очите ни напълно разголени, само че ние се отвръщаме от тях.
Не съществуват тайни сами по себе си, съществуват непосветени на всички нива.
Христиан Моргенщерн (1871-1914)

Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкции

Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкции

Блоковата принадлежност на България в периода 1944-1989 г. създава условия за изолацията на българската стоматология и за непознаването на много от значимите практически и теоретични достижения от това време.

Преди Първата световна война и особено в периода между нея и Втората световна война са учредени и са се диференцирали много фирми, чийто предмет на дейност е бил основно в областта на стоматологичната професия. Създадените през годините традиции и екипи от професионалисти (химици, технолози и др.) им позволяват те да се превърнат в едни от водещите фактори в технологичното развитие на стоматологията. Специализираните изследователски екипи в сътрудничество със стоматологичните факултети и водещи практици създават идеални предпоставки за разработването на много продукти с уникални възможности. Тези продукти от своя страна предизвикват значими промени в клиничното мислене и поведение на стоматолозите и довеждат до създаването на нови и по-прогресивни методи на работа. В тази закономерна еволюция устояват материалите и методите с доказани качества и предимства. Клиничният опит дава отговор на много от възникналите въпроси и предположения и позволява на много от практикуващи стоматолози да участват в създаването, утвърждаването или отричането на новите концепции.

Изолираността на практикуващите стоматолози у нас от тези процеси, както и липсата на дългогодишен клиничен опит е сериозно затруднение за правилния избор на най-подходящия за конкретната клинична ситуация материал или група от материали.

Целта на настоящия труд е обстойното разглеждане на проблемите и концепциите, свързани с фиксирането на протезните конструкции. Надяваме се, че тяхното обсъждане на фона на задължителната теоретична информация ще позволи изграждането на необходимото за всеки проблем клинично мислене. Монографията е предназначена да отговори на нуждите на практикуващите стоматолози и да създаде предпоставки за формиране на съвременни виждания в студентите по стоматология.

Благодарности
Предговор
Въведение

Глава 1. Исторически преглед
Глава 2. Специфична терминология, свързана с фиксирането на протезните конструкции и стоматологичните цименти
Глава 3. Класификация на материалите за фиксиране на протезните конструкции
Глава 4. Цинк-фосфатни цименти
Глава 5. Поликарбоксилатни цименти
Глава 6. Традиционни стъклено-йономерни цименти
Глава 7. Полимерни (композитни) цименти
Глава 8. Дентинови адхезиви
Глава 9. Модифицирани стъклено-йономерни цименти
Глава 10. Компомерни цименти
Глава 11. Временни цименти
Глава 12. Калциево-хидроксидни цименти
Глава 13. Техники на фиксиране на протезните конструкции
Глава 14. Анализ на най-често допусканите грешки при циментирането на протезните конструкции
Глава 15. Снемане на трайно фиксираните протезни конструкции
Глава 16. Сравнителна характеристика на известните материали за фиксиране на протезните конструкции

Терминологичен речник
Литература
Указател
Summary


Поръчай тази книга


  • Година: 2008
  • Издателство: Непрекъснато усъвършенстване
  • Страници: 216
  • Корица: твърда
  • ISBN 978-954-92300-1-7

Вашият коментар