Vol. 13 / 2014

 1. Цени на протезните конструкции в България
 2. Средна дневна заетост и удовлетвореност на зъболекарите в България
 3. CAD/CAM революцията в стоматологичната професия
 4. Хибридни керамики
 5. Какво ново при керамиките на циркониевия диоксид
 6. Какво ново в зъболекарската металокерамика
 7. Екстракция на ретинирани долни премолари
 8. Анестезия по Akinosi
 9. Нов термин в имплантологията – стеснена платформа?
 10. Стратегически тайни на мениджмънта на денталните практики
 11. Докъде стигнахме?!
 12. Случай на ендодонтско лечение и щифтово изграждане при запазена многочленна мостова конструкция
 13. Нови продукти
 14. Прес-индикаторни пасти и тяхното място в подвижното протезиране
 15. Възстановявания с керамика на циркониев диоксид в пълен анатомичен контур
 16. Цинков окис – евгенолови и неевгенолови пасти за снемане на отпечатък с индивидуална лъжица
 17. Можем ли да си направим сами прес-индикаторна паста?
 18. Първичен отпечатък за цели протези с необратими хидроколоиди