Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки

Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки

60 лв.

Издателство

Индекс

Година

2005

Страници

184

Корица

Твърда

ISBN

954-90269-1-4

Допълнителна информация

Първо издание София, 2000

Глава 1
Исторически преглед

Глава 2
Специфична терминология и видове препарационни граници
Специфична терминология
Видове препарационни граници
Основни препарационни граници
Модифицирани препарационни граници
Класификация на препарационните граници

Глава 3
Критерии за избор и характеристика на известните препарационни граници и коронкови ръбове
Основни съображения за избор на препарационна граница
Механични съображения
Биологични съображения
Пародонтални съображения
Естетични съображения
Клинико-лабораторни критерии за избор на препарационна граница
Характеристика на известните препарационни граници и коронкови ръбове
Безпрагови (неизразени) препарационни граници
Изразени (прагови) препарационни граници

Глава 4
Инструментариум
Инструменти за препариране на зъбите за обвивни коронки
Борери от волфрамов карбид
Сравнителна характеристика между диамантените и карбидните борери
Видове турбинни борери според формата им
Критерии за избор на диамантов пилител
Грижи за турбинните пилители
Инструменти за финиране
Максимално допустими и оптимални скорости при работа с турбинни пилители
Наконечници
Повишаващи оборотите микромоторни наконечници
Избор и грижи за турбинните и микромоторните наконечници

Глава 5
Комплекти за изпиляване
Комплект на S. Bogopolsky
Комплект Ceramprep нa Dentsply/Maillefer
Комплект за коронки Euro-Set III Crown
Kupper комплект
Комплект RCB II на L. P. Lustig
Комплект на M. Martignoni
Комплект на R. Marxkors (4005)
Kомплект на R. Marxkors (4314)
Mалък комплект на S. Perelmuter
Голям комплект на S. Perelmuter
Комплект на B. Touati (TPS 4040)
Kомплект на B. Touati (TPS2 4180)

Глава 6
Планиране на препарационния дизайн и на препарационния процес при протетично лечение с металокерамични и керамични коронки
Планиране на препарационния процес при протетичното лечение с металокерамични и изцяло керамични конструкции
Обективни изследвания
Анализ на оклузо-артикулационните взаимоотношения
Лечебен план
Клинични фактори за избор на препарационни граници и за тяхното разположение спрямо венечния ръб

Глава 7
Обезболяване
Артикаин
Нетрадиционните техники за местно обезболяване
Интралигаментарна анестезия
Интраосална (интрасептална) анестезия
Други методи за анестезия на долната челюст
Техники за анестезия на N. Mandibulars
Анатомични особености на N. Maxillavis, които могат да компроментират анестетичния резултат
Компютърно контролирана местна анестезия
Дълбока седация
Трансдермална аналгезия

Глава 8
Изпиляване за металокерамични коронки
Показания и противопоказания за протеичното лечение с металокерамични конструкции
Етапи при изпиляването на зъбите за металокерамични конструкции
Препариране на предните зъби за металокерамични коронки
Препариране на задните зъби за металокерамични коронки
Препариране на зъбите за металокерамични коронки с изцяло порцеланов ръб
Други техники за изпиляване на зъбите за металокерамични конструкции

Глава 9
Изпиляване на зъбите за изцялокерамични и изцялокомпозитни коронки
Изпиляване на зъбите за изцялокерамични коронки
Основни принципи при изпиляването на зъбите за изцялокерамични коронки
Особености при изпиляването на зъбите за изцяло керамични коронки при различните системи
Изпиляване на зъбите за изцялокомпозитни коронки и мостове

Глава 10
Грешки при изпиляване на зъбите за металокерамични и керамични конструкции
Създаване на ретенционни подмоли
Прекомерно отнемане на зъбните тъкани
Късни увреждания
Контролиране на изпилените зъбни повърхности
Дентинометрия
Комбинирани грешки
Грешки предизвикващи пародонтални увреждания и заболявания

Глава 11
Коригиране на допуснатите грешки при изпиляването на зъбите за керамични и металокерамични конструкции
Как да се премине от безпрагово към прагово изпиляване

Глава 12
Изпиляване на зъбите при трудни клинични предпоставки
Други възможности за подобряване на ретенционната форма на препарациите
Планово девитализиране при протетично лечение с керамични и металокерамични конструкции
Особености при изпиляването на зъби с оголени корени
Създаване на успоредност между опорните зъби

Отзиви

Все още няма отзиви за тази книга.

Be the first to review “Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки”