Зъболекарска рентгенология

Зъболекарска рентгенология

Книгата е безплатна!


ПРЕДГОВОР

Пред зъболекарското съсловие стоят много важни задачи във връзка с осъществяването на 5-годишния здравен план в който, без съмнение, зъбната профилактика и зъболечението са съществени точки, които ще трябва да се изпълнят с подходяща вещина и съзнание за отговорност. В това отношение, от особено голямо значение е подготовката на новите зъболекарски кадри в нашия университет. От друга страна, необходимо е чрез създаването на българска литература по зъболекарските специалности, да се подържа на нуждната висота научната подготовка на практикуващите зъболекари. „Зъболекарска рентгенология“ от д-р М. Маргаритов – гл. асистент на Института и поликлиниката по консервиращо зъболечение, иде да отговори на известна част от тези изисквания. В нея, студентите по зъболекарство, а също и зъболекарите, ще намерят едно цялостно третиране по рентгеновата диагностика в одонтологията, изложено с педагогически похват и подбран богат материал от инструктивни снимки. Рентгенологията се явява като един твърде ценен диагностичен метод в зъболекарството, затова се налага той да бъде усвоен достатъчно добре и да намери широко приложение в практиката.
„Зъболекарска рентгенология“ трябва да се оцени като един много навременен принос в това отношение.

Проф. д-р Георги Янков
София, 12 ноември 1947 год.

Издателство

Непрекъснато усъвършенстване

Година

2013

Страници

376

Корица

Мека

ISBN

978-619-90147-1-4

ДЯЛ ПЪРВИ

Глава първа

Исторически данни
Преминаване на електричеството през разредени газове
Възникване на рентгеновите лъчи
Свойства на рентгеновите лъчи
Дентални рентгенови апарати
Дозиране на рентгеновите лъчи
Химическа основа на рентгенографията
промиване на филма
фиксиране на филма
поправяне на несполучливи рентгенови филми
Усилващи фолии
Формат на филми те
Рентгеноскопия на зъбите и челюстите

Глава втора

Рентгенография на зъбите и челюстите
Орторадиална снимка
Интраорални снимки ретроалвеоларен метод
Интраорални снимки по методата на Симпсом
Стереорадиография
Екстраорални снимки
Екстраорални снимки на долната челюст
снимка в областа на ментума
снимка на хоризонталния клон
снимка на възходящия клон и ъгъла на долната челюст
снимка на ргос. articularis и proc. muscularis
снимка на цялата долна челюст
Екстраорални снимки на горната челюст
Телерадиография
Полупластични рентгенови снимки
Контрастни вещества и снимки
контрастни снимки на кисти
контрастна снимка на максиларния синус
Томография

ДЯЛ ВТОРИ

Глава първа

Разчитане на рентгеновата снимка

Глава втора

Нормална рентгенова анатомия на зъбите и челюстите
Нормален рентгенов образ на зъбите и пародонциума

Глава трета

Нормален рентгенов образ на челюстите
Горна челюст
Долна челюст

Глава четвърта

Рентгенова диагностика на заболяванията на зъбите и челюстите
Аномалии при развитието и поникването на зъбите
Дали и как е положен зародишът на известен зъб
Присъствие на повече зародиши
Резорбция на корените на млечните зъби
Откриване на ретенирани зъби
Патологическо поникване на зъбите
Аномалии във формата и броя на корените
Кариес
Пломби и коронки
Заболявания на пулпата
Лечение и запълване на каналите
Дентикли
Травматични фрактури на зъбите
Периодонтити
Хиперцементоза
ерозия на цемента и дентина
изменение на костта
Гранулом
Маргинален хронически периодонтит
Пародонтална инсуфициентност (пародонтоза)
Радикуларни кисти
рентгенологически лошо видими кисти
Кисти на canalis incisivus
Фоликуларни кисти
Апикалната област след апикална остеотомия
Фрактури на челюстите
травматични фрактури на алвеоларния гребен
фрактури на горната челюст
фрактури на долната челюст
спонтанни фрактури
проследяване заздравителния процес при фрактури
фрактури на челюстите от огнестрелни наранявания
Заболяване на челюстната става
Оститис и остеомиелитис
Остеом
Одонтом
Адамантином
Епулис
Сарком
Карцином
Максиларен синузит и попадане на корени в синуса

Глава пета

Сиалография
Сиалолитиазис
Азбучен показател
Литература

Отзиви

Все още няма отзиви за тази книга.

Be the first to review “Зъболекарска рентгенология”