Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкции

Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкции

50 лв.


В неподвижното зъбопротезиране фиксирането на протезната конструкция най-често е последният завършващ етап от лечение. Чрез него се решават в голяма степен проблемите със задържането и стабилността на конструкциите, нарушени вследствие на отклонения от клиничния и лабораторния протокол.

В последните години (1980-2008) групата на стоматологичните цименти се обогати с нови материали с уникални свойства. Променят се отчасти и техниките на фиксиране, както и вижданията за предимствата, слабостите и показанията на различните средства за фиксиране.

Значителна част от тези нови виждания не са обсъждани в стоматологичната литература у нас. Тяхното непознаване стои в основата на някои практически проблеми, което предоставя сериозно основание за обстойното им разглеждане в тази книга.

Година

2008

Издателство

Непрекъснато усъвършенстване

Страници

216

Корица

Твърда

ISBN

978-954-92300-1-7

Благодарности
Предговор
Въведение

Глава 1. Исторически преглед
Глава 2. Специфична терминология, свързана с фиксирането на протезните конструкции и стоматологичните цименти
Глава 3. Класификация на материалите за фиксиране на протезните конструкции
Глава 4. Цинк-фосфатни цименти
Глава 5. Поликарбоксилатни цименти
Глава 6. Традиционни стъклено-йономерни цименти
Глава 7. Полимерни (композитни) цименти
Глава 8. Дентинови адхезиви
Глава 9. Модифицирани стъклено-йономерни цименти
Глава 10. Компомерни цименти
Глава 11. Временни цименти
Глава 12. Калциево-хидроксидни цименти
Глава 13. Техники на фиксиране на протезните конструкции
Глава 14. Анализ на най-често допусканите грешки при циментирането на протезните конструкции
Глава 15. Снемане на трайно фиксираните протезни конструкции
Глава 16. Сравнителна характеристика на известните материали за фиксиране на протезните конструкции

Терминологичен речник
Литература
Указател
Summary

Отзиви

Все още няма отзиви за тази книга.

Be the first to review “Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкции”