Керамични фасети. Клиничен и лабораторен протокол

Керамични фасети. Клиничен и лабораторен протокол

80 лв.


Керамичните фасети са едно от най-биологичните средства, което може да бъде използвано от практикуващия стоматолог за лечението на неговите пациенти.

Успешното използване на керамичните фасети налага преустройство в мисленето и поведението на стоматолога, който не е свикнал да изпълнява толкова щадящи препарации. Задължително е и по-перфектното изпълняване на някои подценявани клинични етапи, и по-конкретното снемане на прецизен, без дефекти отпечатък.

Най-голямото предизвикателство за клинициста според нас обаче е фиксирането на тези миниатюрни протезни конструкции. От фиксирането на керамичните фасети в голяма степен се определя клиничната дълготрайност на провежданото лечение. За тази цел са необходими познания за една от най-новите генерации цименти и разбиране на процесите на т. нар. адхезивно свързване.

Когато се разглеждат определени облас-ти от стоматологията, се говори за „теорията и изкуството на“ (на англ. science and art of, от science – наука, и art – изкуство) зъболекарската керамика или на порцелановите фасети. Времето, в което практикуването на стоматологичната професия, изисква само умения, отминава. Съвършените технологии, които съвременният живот предоставя на зъболекарите и на зъботехниците, изискват от тях задълбочена или поне минимална теоретична информираност.

Целта на настоящия труд е да се предостави необходимата практическа и теоретична информация на желаещите да използват керамичните фасети стоматолози и керамисти, за да се изгради логически обоснован клиничен и лабораторен протокол.

Надяваме се, че късното ни навлизане в тази област от естетичното протезиране ще стане по-лесно благодарение на опита, който световната стоматология натрупа през последните 30 години.

д-р Христо Кисов

Година

2008

Издателство

Непрекъснато усъвършенстване

Страници

184

Корица

Твърда

ISBN

978-954-92300-2-4

Благодарности
Предговор
Въведение

Глава 1. Исторически преглед
Глава 2. Специфична терминология
Глава 3. Основни принципи при естетичната реставрация на съзъбието
Глава 4. Показания и противопоказания за използването на керамични фасети
Глава 5. Планиране и подготовка за лечението с керамични фасети
Глава 6. Комплекти и техники за препариране на керамични фасети
Глава 7. Отпечатъчни материали и отпечатъчна техника
Глава 8. Определяне на цвета и предаване на друга клинична информация
Глава 9. Материали и техники за изработване и фиксиране на временни фасети
Глава 10. Керамични материали и лабораторни технологии за изработване на порцелановите фасети
Глава 11. Ажустиране и фиксиране на керамичните фасети
Глава 12. Грешки, неуспехи и усложнения

Терминологичен речник
Литература
Указател
Summary

Отзиви

Все още няма отзиви за тази книга.

Be the first to review “Керамични фасети. Клиничен и лабораторен протокол”