Vol. 16 / 2017

  1. Приложение на PEEK в денталната медицина
  2. Психологични особености на нагласата при поставяне на импланти
  3. Хистологична оценка на срезната гингивална повърхност след въздействие с хирургични лазери, електроскалпел и керамичен борер
  4. Материали за изработване на неснемаеми конструкции при лечение на цялостно обеззъбяване с надимплантни конструкции
  5. Влияние на мандибуларната еластичност на точността на отпечатъка
  6. Използване на комбинирани опори, естествени зъби и импланти за задръжка на снемаема назъбно-надимплантна протеза
  7. Васкуларизация на mandibula с клинична насоченост
  8. Проучване на междурезцовия индекс на населението от Североизточна България във възрастовата група 16–25 години
  9. Интраорални сканиращи системи, базирани на принципа на активна триангулация, използвани в съвременната протетична дентална медицина