Pада Казакова

Докторант в Медицински университет – Пловдив
Факултет по дентална медицина
Катедра Протетична дентална медицина
Бул. “Христо Ботев” №3
Email: radakazakova@gmail.com
1 2