Крумова-Пешева Р.

Доц. Румяна Кирилова Крумова-Пешевa – психолог-психотерапевт,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
e-mail: rutsi@abv.bg