Керамични фасети. Клиничен и лабораторен протокол

0
Керамични фасети. Клиничен и лабораторен протокол

Керамични фасети. Клиничен и лабораторен протокол

През 2005 г. G. Christensen, световноизвестен в стоматологичните среди преподавател, в аналитична статия използва термина „фасетомания“(1)Christensen, G. Veneer mania. – J. Am. Dent. Assoc., 137, 2006, 8, 1161-1163.. Колкото и странно да е, вече може да се говори за такава мания и в българското общество.

Една от първите ми лекции, касаеща клиничния и лабораторен протокол на керамичните фасети, бе през 1993 г. По това време на българския пазар бе предложена Colorlogic системата на фирмата Ceramco (САЩ). Независимо от факта, че няколко зъботехнически лаборатории инвестираха и закупиха комплекта, не настъпи промяна в клиничното мислене на стоматолозите и керамичните фасети останаха извън тяхното полезрение.

Промените в клиничното поведение на стоматолозите настъпиха в последните няколко години вследствие на завишения интерес на пациентите. Този интерес бе създаден от реалистичните телевизионни програми на кабелните телевизии, показващи, че промяната във външния вид е немислима без промяна на усмивката. А в тези програми най-често усмивката се променя с порцелановите фасети.

Много от колегите се обърнаха с молба за провеждането на практически курсове, касаещи протокола на лечението с керамични фасети. Част от тях след това участваха в предаването „Пълна промяна“ на Нова телевизия.

На практика това предаване извърши „пълна промяна“ в мисленето както на българските граждани, а така също и на българските стоматолози. и това направи издаването на монографията актуално (само 25 години по-късно!).

Керамичните фасети са едно от най-биологичните решения, които могат да се предложат на пациентите при тяхната естетическа реставрация. Съществена пречка за тяхното използване е липсата на достъпно разбираемо „ноу-хау“(2)от англ. know-how – буквален превод „зная как“; секрети на производство. и това ни подтикна да споделим многогодишния си опит в тази област на естетичното протезиране. Трябва да подчертаем също, че информация, касаеща порцелановите фасети, не липсва, но тя не е на български език. Статиите, които имат отношение към проблемите на клиничния и лабораторен протокол на реконструкциите с порцеланови фасети, са хиляди. Те обаче са на ниво, което практиците отбяг-ват. Важна роля за популяризирането на порцелановите фасети в света изиграваха три монографии, издадени от лидера в областта на стоматологичната информация Quintessence.

Първата монография „Porcelain Laminate Veneers“ бе издадена през 1988 г. и е дело на D. Garber, R. Goldstein и R. Feinman. Втората монография „The Science and Art of Porcelain Laminate Veneers“ (2003) е дело на G. Gürel и кол. Ние популяризираме монографията чрез списанието за „Следдипломна квалификация и непрекъснато усъвършенстване в стоматологията“ и създадохме възможност на колегите, проявили интерес, да си я доставят. Третата монография, една изключителна композиция между експеримента и практиката, с автори P. Magne и U. Belser, бе издадена също 2003 г. Нейното нетрадиционно заглавие „Bonded porcelain restorations in the anterior dentition. A biomimetic approach“ – отражение на теоретичните виждания на авторите, отбягна от вниманието на широката аудитория, но това не попречи на много професионалисти да я оценят като „номер едно“ в тази област.

Съществуващата терминологична бариера, която изолира българската от световната стоматология, и липсата на сериозни промени в учебните програми са факторите, които понижават ефективността от пренасянето на чуждия опит.

Предполагаме, че краткото разглеждане на клиничния и лабораторен протокол на естетичните реставрации с керамични фасети ще бъде полезно за зъболекарите и за зъботехниците и ще спомогне да се избегнат голяма част от грешките, съпътстващи всяко ново начинание.

д-р Христо Кисов


Поръчай тази книга


   [ + ]

1. Christensen, G. Veneer mania. – J. Am. Dent. Assoc., 137, 2006, 8, 1161-1163.
2. от англ. know-how – буквален превод „зная как“; секрети на производство.
  • Година: 2008
  • Издателство: Непрекъснато усъвършенстване
  • Страници: 184
  • Корица: твърда
  • ISBN 978-954-92300-2-4

Вашият коментар